30 grudnia 2023

Czym są Kroniki Akaszy?

Kroniki Akaszy to księga wszechwiedzy, mądrości oraz źródło bezwarunkowej miłości, w której zapisane są dzieje wszystkiego. To zbiór informacji tego, co się dzieje i co się kiedykolwiek wydarzyło w przestrzeni i czasie.

Łącząc się z Kronikami Akaszy uwalniamy się od ziemskiego dualizmu i doświadczamy nieustającej oraz bezwarunkowej miłość. To sfera jedności i głębokiego połączenia z samym Centrum Źródła/Stwórcy/Wszechświata. To miejsce, gdzie przechodzimy od wiedzy, że jesteśmy połączeni z Wszechświatem, do odczucia tej prawdy w naszym wnętrzu.

Informacje zawarte w Kronikach Akaszy pozwalają uzdrowić każdy aspekt życia, uwolnić od ciążących wzorców i kodów z przeszłości (także z poprzednich wcieleń), zakończyć trudne lekcje (karmę) oraz oczyścić ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe. To bardzo głęboki proces wewnętrznej transformacji, podczas którego miłość dokonuje uzdrowienia.

 

Jak wygląda sesja odczytu z Kronik Akaszy?

Przysyłasz mi emaila z opisem problemu, z którym się borykasz oraz na jakie pytania chciałbyś uzyskać odpowiedzi od swoich Duchowych Mistrzów i Nauczycieli - Strażników Kronik Akaszy. Już w momencie, kiedy zabierasz się do pisania, rozpoczyna się proces zmiany. Następnie wypełniasz formularz zgody na odczyt z Twoich Kronik Akaszy i w pełni otwierasz się na uzdrawianie. Po otrzymaniu od ciebie emaila wykonuję odczyt. Dostajesz ode mnie plik mp3 z nagraniem procesu transformacji oraz wytycznymi od Twoich Przewodników Duchowych. 

 

Jakie pytania możesz zadać Mistrzom i Nauczycielom z Kronik Akaszy?

Możesz pytać absolutnie o wszystko, co jest związane z Tobą.

Na przykład:

  *   Co mam wiedzieć na temat mojej ścieżki rozwoju duchowego?

  *   Co mam wiedzieć na temat mojej ścieżki rozwoju zawodowego?

  *   Co mam wiedzieć na temat mojej relacji z kimś mi bliskim (konkretną osobą)?

  *   Dlaczego mam wrażenie, że ,,nie mogę ruszyć z miejsca”?

  *   Co Przewodnicy mogą mi powiedzieć na temat mojego problemu….?

  *   Jakie mam obciążenia w polu energetycznym? (zostaną one oczyszczone podczas odczytu)

  *   Co mam wiedzieć na temat mojej relacji z pieniędzmi?

  *   Dlaczego w dalszym ciągu cierpię z powodu…?

 

Czytanie Kroniki Akaszy jest narzędziem do rozwoju świadomości. 

Pomaga w dokonywaniu lepszych wyborów w zgodzie z celem twojej duszy. Nic jednak nie jest zapisane w kamieniu, co oznacza, że twoja przyszłość determinowana jest przez wybory, jakich dokonujesz teraz. Ponadto istnieje wolna wola, która pozwala ci tych wyborów dokonywać.

Czytanie dla danej osoby odbywa się tylko i wyłącznie za pozwoleniem na wejście w jej obszar Kroniki Akaszy. Poprzez zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi, następuje wibracyjny, uzdrawiający kontakt z wymiarem duchowym.

 

Połączenie z polem przenosi twoją moc z przyszłości do teraz, gdzie ona rzeczywiście istnieje. Tym samym bierzesz swoją odpowiedzialność za moc, aby współkreować wynik zamiast oczekiwać, że zrobi to za ciebie siła z zewnątrz. Jest to zatem nauka o braniu odpowiedzialności za kreowanie twojej własnej rzeczywistości. Wszelkie przewidywania opierają się natomiast na wibracji sytuacji, w jakiej znajdujesz się teraz, co daje ci możliwość zmiany.

 

Korzystając z mocy Kronik Akaszy możemy:

  • oczyścić i uzdrowić linie rodowe naszych przodków z niekorzystnych wzorców z poprzednich wcieleń, kontraktów karmicznych,
  • zmienić negatywne wzorce na poziomie DNA,
  • uwolnić się od ciążących haków energetycznych,
  • odciąć niepomyślne powiązania w odniesieniu do ludzi, miejsc, zdarzeń,
  • przeciąć i zakończyć wszelkie klątwy, złorzeczenia i przysięgi.
  • zintegrować talenty i pozytywne doświadczenia z poprzednich wcieleń. 

Zapraszam do obejrzenia rozmowy o Kronikach Akaszy

 

 

Grażyna A. Adamska

Kwantowa Mentorka

Praktyk Theta Healing, Dwupunktu i nowych technik kwantowych oraz Soul Body Fusion

Konsultant Kronik Akaszy, 

Wielki Mistrz Reiki różnych systemów Reiki, nauczyciel Prosperity.

Autorka, pisarka i blogerka.

SESJE I INICJACJE

SESJE I INICJACJE REIKI

KONTAKT:

Grażyna A. Adamska

SOUL'S TRANSFORMATION LTD
137 County Road
L4 3QF Walton, Liverpool
United Kingdom
Company Number: 10393768
 
kontakt@kwantowa-mentorka.pl
tel. PL +48 660 306 118

Strona stworzona w kreatorze WebWave.