Polityka prywatności i plików cookies

Data pierwszej publikacji: 1 stycznia 2021r.

Data ostatniej aktualizacji: 20 grudnia 2022r.

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przeze mnie informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, co opisuje poniższa klauzula informacyjna.

W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

 

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktuję bardzo odpowiedzialnie.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z moją działalnością.

Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie.

Zawsze będę informować Cię o zmianach i podawać wersję dokumentu.

Współpracuję z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony danych osobowych, które przetwarzam.

 

Informacje ogólne

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@kwantowa-mentorka.pl

Administratorem Twoich danych jest Grażyna A. Adamska, prowadząca spółkę Soul’s Transformation LTD, 137 County Road, Walton Liverpool, L4 3QF, United Kingdom, Company Number: 10393768.

W polityce prywatności znajdziesz informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane oraz podstawy prawne, które nam to umożliwiają, o narzędziach jakie wykorzystujemy w ramach strony, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

Pamiętaj, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail czy zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swoje dane osobowe tj. imię oraz adres poczty e-mail. Zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.

Korzystanie z tej strony internetowej oraz mojego kwantowego sklepu jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e‑mail lub zapisu do newslettera.

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.

Korzystam z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie.

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Operator serwisu oraz administrator:
  Grażyna A. Adamska
  Soul’s Transformation LTD

  137 County Road, Walton
  Liverpool, L4 3QF
  United Kingdom
  Company Number: 10393768
 2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@kwantowa-mentorka.pl
 3. Strona internetowa – strona dostępna pod adresem https://kwantowa-mentorka.pl
 4. Kwantowy sklep – Sprzedaż usług i produktów cyfrowych za pośrednictwem strony internetowej – usługi online i produkty cyfrowe dostępne pod adresem http://kwantowa-mentorka.pl/sesje-indywidualne
 5. Platforma szkoleniowa – platforma online pod adresem: https://i-quantum-school.elms.pl/logowanie.html, gdzie prowadzone są moje szkolenia i kursy online.
 6. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony internetowej oraz kwantowego sklepu – sprzedaż usług i produktów cyfrowych za pośrednictwem strony internetowej.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 8. UK-GTPR (United Kingdom General Data Protection Regulation) – Rozporządzenie wzorowane na prawie europejskiego RODO, w którym dodane są punkty na potrzeby brytyjskich obszarów prawa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

§2 Dane osobowe i ich przetwarzanie

Przetwarzam Twoje dane osobowe np. jeżeli się ze mną kontaktujesz, ale także jeżeli jesteś moim klientem oraz dokonujesz zakupów moich produktów. Dane osobowe, które od Ciebie otrzymuję, przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. Formularz kontaktowy. Masz możliwość skontaktowania się ze mną poprzez przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na mojej stronie. W takim przypadku podajesz nam swoje imię, adres e-mail oraz inne informacje w treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt za pomocą formularza. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zainicjowania z nami kontaktu. Przetwarzanie po zakończeniu kontaktu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanego z archiwizacja korespondencji na potrzeby wewnętrzne. Podane przez ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na twoją wiadomość i będą przechowywane przez czas archiwizacji korespondencji. Masz prawo dostępu do historii korespondencji (jeśli podlegała archiwizacji) oraz masz prawo domagać się usunięcia korespondencji, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 2. Komentarze/opinie. Aby umieścić komentarz do wpisu/opinię o produkcie czy usłudze na mojej stronie musisz wypełnić formularz, w którym podajesz swoje imię i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dodać komentarz/opinię. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez dodanie komentarza/opinii. Twoje dane przetwarzane są w celu opublikowania komentarza i będą przetwarzane przez okres funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba, że wcześniej zwrócisz się do mnie z prośbą o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
 3. Rejestracja konta na platformie szkoleniowej. Jeśli zdecydujesz się dokonać rejestracji na platformie szkoleniowej poprzez założenie konta użytkownika, zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do jego utworzenia i obsługi. Podanie danych obowiązkowych takich jak imię i nazwisko, adresu e-mail jest wymagane w celu założenia i obsługi konta. Jeśli ich nie podasz, to nie będę mogła założyć ci konta użytkownika.
  Podane przez ciebie dane przetwarzam w celu:
  • prowadzenia i obsługi konta użytkownika w serwisie, co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • do celów statystycznych i analitycznych, co jest moim uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co jest moim uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie moich praw;
  • marketingowych Administratora, co jest moim uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na przedstawianiu mojej oferty klientom.
  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w przypadku danych, których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.
 4. Formularz zamówienia usługi/produktu. Dokonując zakupu produktu lub usługi w moim kwantowym sklepie jesteś zobowiązany do wypełnienia formularza zamówienia oraz podania w nim danych niezbędnych do sfinalizowania procesu sprzedaży. Zostaniesz poproszony o podanie: imienia i nazwiska, danych firmy (jeśli dotyczy), adresu e-mail. Jeśli dodatkowo poprosisz o wystawienie faktury będziesz zobowiązany do podania danych umożliwiających jej wystawienie. Dane obowiązkowe, które są niezbędne do złożenia zamówienia w moim kwantowym sklepie zostały oznaczone gwiazdką. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać zamówienia w moim kwantowym sklepie.
  Podane przez Ciebie dane przetwarzam w celu:
  • realizacji zamówienia, co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • do celów statystycznych i analitycznych, co jest moim uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co jest moim uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie naszych praw;
  • marketingowych Administratora, co jest moim uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na przedstawianiu mojej oferty klientom.Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.
 5. Formularz reklamacji/odstąpienia od umowy. Na mojej stronie udostępniłam formularz reklamacji, który usprawni proces związany ze zgłoszeniem wadliwości produktów czy usługi zakupionych w moim kwantowym sklepie. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego jesteś zobowiązany do wypełnienia formularza oraz podania w nim danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Zostaniesz poproszony o podanie: imienia i nazwiska, danych firmy (jeśli dotyczy), adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu, numeru konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać reklamacji. Podane przez ciebie dane przetwarzamy w celu:
  • Rozpatrzenia reklamacji, co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • do celów statystycznych i analitycznych, co jest moim uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co jest moim uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie moich praw. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.
 6. Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu. Kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji ze mną, zbieram treści wiadomości i informacje, które przekazujesz mi za pośrednictwem tej funkcjonalności. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zainicjowania ze mną kontaktu. Przetwarzanie po zakończeniu kontaktu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanego z archiwizacją korespondencji na potrzeby wewnętrzne. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą i będą przechowywane przez czas archiwizacji korespondencji. Masz prawo dostępu do historii korespondencji (jeśli podlegała archiwizacji) oraz masz prawo domagać się usunięcia korespondencji, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 7. Bramka Płatnicza. Podczas dokonywania zakupu produktu czy usługi dokonujesz płatności za pośrednictwem dostawcy systemu płatności internetowych w bramce płatniczej. Jest to funkcjonująca aplikacja, która jest powiązana z centrami autoryzacyjnymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi i która pozwala na przekazywanie danych do systemów informatycznych tych instytucji w celu zrealizowania internetowych transakcji płatniczych (np. płatności kartą kredytową, on-line, bankowe przelewy internetowe, PayPal). Podczas dokonywania płatności zostaniesz poproszony o udostępnienie danych niezbędnych do zainicjowania procesu płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dokonać zapłaty za produkt czy usługę. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze dostawcy usługi do momentu, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane. Z dostawcą usługi Administrator spisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Prowadzenie newslettera. Aby zapisać się do newslettera musisz wypełnić formularz, w którym podajesz nam swoje imię i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać ode mnie cotygodniowe informacje o kwantowych nowościach. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona akceptację regulaminu i plików cookies. Twoje dane przetwarzane są w celu systematycznego przesyłania do Ciebie informacji i będą przetwarzane przez okres funkcjonowania newslettera, chyba, że wcześniej zwrócisz się do mnie z prośbą o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
 9. Archiwizacja. Na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów oraz ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami przechowuję wszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania przeze mnie danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej oraz które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów.

 

§3 Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z moich usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową. Jeżeli kontaktujesz się ze mną w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, moimi produktami lub usługami, które świadczę, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.


§4 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Narzędzia zaimplementowane w ramach strony oraz kwantowego sklepu mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym analizowane w tym przypadku są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania). Korzystam z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazuję, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

 

§5 Polityka cookies

Moja strona internetowa oraz kwantowy sklep wykorzystują pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z ich wykorzystaniem. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny. Cookies pozwalają mi:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie stron,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze stron,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronach,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie oraz w kwantowym sklepie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies lub zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.


Rodzaje plików cookies i technologii śledzących na naszej stronie:

 1. Pliki dziennika. Za każdym razem, kiedy odwiedzasz moją stronę lub kwantowy sklep system automatycznie zbiera informacje oraz dane z Twojego komputera. Twoje dane w plikach dziennika przechowywane są w celu zapewnienia funkcjonalności usług, optymalizacji witryny i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. Są to następujące dane: protokół internetowy; adres IP; URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie i z której nastąpiło żądanie pliku; data i godzina dostępu; typ przeglądarki i system operacyjny; odwiedzana przez użytkownika strona; ilość przekazanych danych; status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony itp.), czas trwania i częstotliwość użycia. W przypadku uzyskiwania dostępu do mobilnych aplikacji zbierane są poniższe dane i informacje: protokół internetowy; adres IP; data i godzina dostępu; typ urządzenia i system operacyjny; ilość przekazanych danych; status dostępu (jak np. plik przesłany, plik nie znaleziony itp.); czas trwania i częstotliwość stosowania. Tymczasowe przechowywanie przez system adresu IP jest niezbędne, by umożliwić realizację usług na komputerze użytkownika. Do tego celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do momentu, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępniania witryny, ma to miejsce w chwili zakończenia danej sesji. Dane zbierane w dziennikach są niezbędne do funkcjonowania witryny w związku z czym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania.
 2. Google Analytics. Aby analizować użycie mojej witryny przez użytkowników zainstalowałam na niej narzędzie, które umożliwia mi tworzenie raportów aktywności na stronie, mierzenie skuteczności treści oraz świadczenie innych usług dotyczących korzystania z witryny i internetu. Moja strona oraz kwantowy sklep korzystają z usługi „Google Analytics“ świadczonej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Usługa korzysta z plików cookie: plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google i tam przechowywane. Stosuję anonimizację polegająca na skracaniu adresów IP, co uniemożliwia powiązanie adresu IP z użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Dane te będą zatrzymane przez Google przez okres 26 miesięcy; ze względu na skrócenie adresu IP nie dojdzie do przechowywania żadnych danych osobowych. Masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednią konfiguracje przeglądarki. Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provisionGoogle zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Możesz też użyć wtyczki do przeglądarki, aby zablokować przesyłanie informacji do Google.Link do wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 3. Meta Pixel. W celu analizy, optymalizacji i usprawnienia działania moich usług korzystam z opcji śledzenia zwanej „Meta Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Meta Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Meta Pixel to fragment kodu umieszczony w moich witrynach. Dzięki tej funkcjonalności mamy możliwość zrozumienia skuteczności reklamy na facebooku poprzez informację na temat użytkowników, którzy zostali przekierowani do moich usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook. W czasie wizyty użytkownika w moich witrynach funkcja Meta Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook.Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Meta Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4.  Google DoubleClick. W celu wyświetlania dopasowanych i ważnych dla ciebie reklam zainstalowałam na stronie oraz w kwantowym sklepie usługę DoubleClick wykorzystującą pliki cookies, którą zapewnia Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland („Google“)). Dane zbierane są na podstawie numeru identyfikacyjnego (ID) przypisanego do Twojej przeglądarki, który umożliwia sprawdzenie, które reklamy zostały wyświetlone w Twojej przeglądarce i z którymi reklamami zaszła interakcja. Możesz zablokować obsługę plików cookie przez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Musisz jednak pamiętać, że może to ograniczyć Ci pełną funkcjonalność witryny. Możesz również zrezygnować ze zbierania i klasyfikowania informacji opartych na zainteresowaniach, wyłączając je na stronie z ustawieniami plików cookie DoubleClick https://support.google.com/ads/answer/7395996Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Przycisk Facebook. Moja strona korzysta z przycisku dostarczonego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Treść z serwerów Facebook jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz moją stronę lub kwantowy sklep będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Facebook, Facebook może powiązać twoje zachowanie podczas przeglądania moich stron z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6.  Przycisk Instagram. Moja strona korzysta z przycisku dostarczonego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Treść z serwerów Facebook jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do mojego profilu na Instagramie, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz moją stronę lub kwantowy sklep będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Instagram, Facebook może powiązać twoje zachowanie podczas przeglądania moich stron z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Moja strona wykorzystuje nagrania wideo zapewniane przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, spółkę należącą do Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Podczas korzystania z tej funkcji wykorzystuję „tryb zaawansowany ochrony danych” udostępniony przez YouTube. Podczas odtwarzania filmu na mojej stronie umieszczonego za pośrednictwem kanału YouTube załadowane zostaną treści z portalu YouTube. Jeżeli jesteś w tym czasie zalogowany na konto YouTube, YouTube może powiązać twoje zachowanie podczas przeglądania mojej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

§6 Treści z zewnętrznych serwisów

Na stronie mogę zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np. nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeśli posiadasz konto w danym serwisie zalecam wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach mojej strony, jeśli nie chcesz by serwis o tym wiedział.

 

§7 Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów elektronicznych.
 2. Zapewniam, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.
 5. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
  • ALEASYSTENT Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Postępu 14A, 02-676 Warszawa, Polska; KRS 0000851194; NIP 527-293-17-49; REGON 386580113 – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej; 
  • Paypal, 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg – platforma służąca do płatności online;
  • Web To Learn sp. z o.o., numer KRS: 0000823467, NIP: 5911709438, REGON: 385347076 z siedzibą przy ul. Przemysława 3 w Kościerzynie – w celu obsługi platformy kursowej Web To Learm, na której znajdują się szkolenia i kursy online;
  • Sendinblue Inc 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail.
 6. Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
  • Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;
  • Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
  • YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach;
  • Pixel Meta – narzędzie marketingowe.
 7. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie oraz w kwantowym sklepie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

  a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,

  b) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

  c) YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,

  d) LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

  e) Vimeo, Inc. –  https://vimeo.com/features/video-privacy,

 

§8 Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

§9 Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  2. banki
  3. firmy obsługująca mailingi,
  4. firmy obsługująca komunikaty SMS,
  5. organy publiczne
  6. operatorzy płatności
  7. kurierzy
  8. operatorzy systemu komentarzy
  9. operatorzy rozwiązania typu chat online
  10. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  11. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do informacji – oznacza to, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
  2. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących – oznacza to, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
  3. sprostowania danych osobowych – oznacza to, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
  4. usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza to, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza to, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
  6. przenoszenia danych – oznacza to, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
  7. wniesienia skargi – oznacza to, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. wycofania zgody – oznacza to, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.


§10 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

§11 Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje mi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, będę zobowiązana takie dane udostępnić. Z wyłączeniem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

§12 Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy zwłaszcza w przypadku, gdy dostawcy usług wykorzystanych w witrynie posiadają siedzibę lub serwery poza OEG. Jeżeli taki transfer będzie miał miejsce to zawsze w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Firma Soul’s Transformation LTD jest zarejestrowana w UK-GTPR (https://ico.org.uk/ESDWebPages/Entry/ZA641165) i działa zgodnie z przepisami o ochronie danych w Krajach Europejskich i Wielkiej Brytanii.

 

§13 Czas przechowywania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel.
 2. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.
 3. Twoje dane przetwarzam przez okres: 
  • 3 lub 6 lat + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową oraz kwantowego sklepu;
  • do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.


&14 Informacje w formularzach

 1. Strona internetowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Strona internetowa może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Strona internetowa, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

&15 Usługa newsletter

 1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest Sendinblue Inc 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France.
 3. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności dostawcy usługi https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ 
 4. Twoje dane tj. imię oraz Twój e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 5. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 6. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 7. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera, który jest umieszczony w wysyłanych przeze mnie wiadomościach.
 8. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój, jako administratora danych, interes.
 9. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym mnie w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarłam odpowiednie umowy. 
 10. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 12. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

 

&16 Media społecznościowe

 1. Prowadzę profile na platformach społecznościowych, a moje strony internetowe zawierają wtyczki przekierowujące do nich.
 2. Jestem administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzam głównie w celu zarządzania moim profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.
 3. Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach więc zachęcam Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzam danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach.
 4. Wtyczki prowadzące do moich profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z moim profilem po kliknięciu w ikonę platformy.
 5. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z moje strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.
 6. Jeśli nie chcesz by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecam wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.
 7. W ramach moich stron znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazuję także polityki prywatności platform tak byś mogła/mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:
  • Facebook: https://www.facebook.com/grazynaaadamska Polityka prywatności platformy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  • Instagram: https://instagram.com/grazynaaadamska Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  • TikTok: https://www.tiktok.com/@grazyna.a.adamska Polityka prywatności platformy: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl
  • You Tube: https://www.youtube.com/@KwantowaMentorka Polityka prywatności platformy: https://support.google.com/youtube/answer/7671399
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gra%C5%BCyna-a-adamska-75588765/ Polityka prywatności platformy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


§17 Logi Administratora

Korzystanie z mojej strony i kwantowego sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona oraz sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§18 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegam, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www oraz kwantowego sklepu.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

  1. Edge
  2. Internet Explorer
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)
  9. Windows Phone
    

§19 Przepisy końcowe

Materiały umieszone na tej stronie internetowej oraz w kwantowym sklepie stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać, napisz do mnie wiadomość, a ja udzielę Ci wyczerpującej odpowiedzi. Pamiętaj też proszę, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku polityki.


Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies proszę kierować na adres: kontakt@kwantowa-mentorka.pl

Regulamin dostępny tu

Strona stworzona w kreatorze WebWave.