Odczyt z Kronik Akaszy - uzdrawianie

Cena 375 zł.

Odczyt z Kronik Akaszy z Modlitwą Mocy to czytanie, podczas którego Mistrzowie i Nauczyciele zgłębią JEDEN temat/problem w aspekcie odwiecznej podróży Twojej duszy i jej poprzednich wcieleń. Dostaniesz wyjaśnienie skąd
i dlaczego przerabiasz daną, trudną lekcję i jak możesz ją zakończyć.
Przy duchowym wsparciu Świetlanych Istot zostanie przeprowadzony proces uzdrawiający, dzięki czemu nastąpi uwolnienie od nagromadzonych fałszywych i błędnych wzorców w konkretnym temacie, z którym się zgłosisz.

Odczyt z Kronik Akaszy z Modlitwą Mocy to głęboki proces umożliwiający wydobycie kluczowych wzorców z podświadomości i sprowadzanie ich do umysłu świadomego, co pozwala je sobie uzmysłowić, dzięki czemu przestają nas kontrolować. Ich źródłem mogą być powiązania karmiczne, pochodzące z dzieciństwa czy też dysfunkcyjny styl życia.

Czytanie dla danej osoby odbywa się tylko i wyłącznie za pozwoleniem na wejście w jej obszar Kroniki Akaszy. Poprzez zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi, następuje wibracyjny, uzdrawiający kontakt z wymiarem duchowym.

Czytanie Kroniki Akaszy jest narzędziem do Rozwoju Świadomości. Pomaga w dokonywaniu lepszych wyborów w zgodzie z celem twojej duszy. Nic jednak nie jest zapisane w kamieniu, co oznacza, że twoja przyszłość determinowana jest przez wybory, jakich dokonujesz teraz. Ponadto istnieje wolna wola, która pozwala ci tych wyborów dokonywać.

Połączenie z polem przenosi twoją moc z przyszłości do teraz, gdzie ona rzeczywiście istnieje. Tym samym bierzesz swoją odpowiedzialność za moc, aby współkreować wynik zamiast oczekiwać, że zrobi to za ciebie siła z zewnątrz. Jest to zatem nauka o braniu odpowiedzialności za kreowanie twojej własnej rzeczywistości. Wszelkie przewidywania opierają się natomiast na wibracji sytuacji, w jakiej znajdujesz się teraz, co daje ci możliwość zmiany.

Praca z Akaszą pozwala uzdrowić twoje życie na wielu poziomach. Twoja rzeczywistość jest bowiem lustrem i tylko zmieniając swoją energię możesz zmienić swoje odbicie we Wszechświecie.

 

Obszary jakich może dotyczyć konsultacja:

• aspekty duchowe,

zdrowie,

• emocje,

• fałszywe przekonania,

• przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,

• relacje,

• dobrobyt,

• kierowanie własną energią.

 

Uzyskujesz w ten sposób potrzebne informacje by wieść zdrowe, harmonijne i pełne miłości życie w zgodzie z misją twojej duszy.

 

Odczyt z Kronik Akaszy z Modlitwą Mocy otrzymasz ode mnie w formie nagrania mp3.

Twoim zadaniem jest sprecyzowanie tematu/problemu w kilku zdaniach i odesłaniu go na mojego emaila wraz z wypełnionym formularzem.

Formularz trafi do ciebie na pocztę zaraz po dokonaniu zakupu.

 

Odczyt z Kronik Akaszy dotyczy 1 PYTANIA do Mistrzów i Nauczycieli.Wykonanie odczytu odbywa się tylko i wyłącznie za pozwoleniem na wejście w twój obszar Kroniki Akaszy.

Po otrzymaniu od ciebie podpisanego formularza wraz z opisem problemu/tematu do Mistrzów w ciągu 7 dni wykonuje dla ciebie sesję.

 

Przykładowy odczyt z Kronik Akaszy od moich Mistrzów i Nauczycieli – odpowiedź na pytanie: co jest dla mnie najważniejsze w tej chwili?

 

>>KLIKNIJ TUTAJ i POSŁUCHAJ ODCZYTU Z KRONIK AKASZY<<

 

 

Bestsellery

14 grudnia 2023

KONTAKT:

Grażyna A. Adamska

SOUL'S TRANSFORMATION LTD
137 County Road
L4 3QF Walton, Liverpool
United Kingdom
Company Number: 10393768
 
kontakt@kwantowa-mentorka.pl
tel. PL +48 660 306 118

Strona stworzona w kreatorze WebWave.